Gentofte Autoklima

Klimaservice kan betyde mange ting hos forskellige udbydere. Ikke alle sikrer at anlægget er køleteknisk forsvarligt og med god køleeffekt.

Hos os indeholder et klimaservice følgende nødvendige arbejdsgange for at sikre vores kunder et velfungerende og økonomisk anlæg:

 • Funktionskontrol af anlæg.
 • Måling af anlægs kølemiddeltryk før og efter kompressoren.
 • Indblæsningstemperatur.
 • Korrekt funktion af kompressorens til og frakobling.
 • Kondensatorblæseren funktion.
 • Luftfordelings-/cirkulationssystem.
 • Visuel kontrol af drivremmens tilstand.
 • Visuel kontrol af kondensatoren for beskadigelse og tilsmudsning.
 • Lækagesøgning med UV-lækagesøgningssystem hvis nødvendigt.
 • Tømning af anlægges indhold af kølemiddel. Kølemidlet oprenses for gammel kompressorolie samt kondensvand og mængden i gram bestemmes
 • Anlægges sættes under vakuum for at fjerne kondensvand/urenheder og trykprøves til sidst.
 • Anlægges påfyldes fuldsyntetisk kompressorolie i samme mængde som der er udskilt gammel kompressorolie under oprensningen af det gamle kølemiddel.
 • Anlægges køletemperatur, højtryk, og lavtryk måles og optimeres under påfyldningen af frisk kølemiddel for at sikre at anlægges fyldes med den mængde kølemiddel der sikrer den højeste køleeffekt i anlægges ved det laveste mulige brændstofforbrug til at drive kompressoren.

Sidste trin er essentielt for et økonomisk og velfungerende anlæg, og forskellen på at få udført service af en uddannet klimateknikker med stor viden omkring kølemidlers opførsel i køleanlæg, og køre bilen til en almindelig mekaniker der uden særlig viden blot hælder kølemiddel på og hvor mængden af kølemiddel er bestemt efter producentens garantihensyn og ikke efter størst køleeffekt/laveste brændstofforbrug.